Har du filler som du önskar att ta bort? Hyalase®

Hyalase är ett licenspreparat från läkemedelsverket som används vid borttagning av ett fel injicerat filler eller vid klumpar/kulor (inkapslingar) som bildats i injicerat område efter en fillerbehandling.